Дали ще липсвам, ако утре ме няма?

Дали на някого ще липсват очите ми? С всичките мечти в тях.

Дали на някого ще липсва милувката на плахите ми пръсти? Опитали да погалят душата му.

Дали на някого ще липсва моята усмивка? Толкова плаха и толкова на рядко показвана.

Дали ще се сети някой за мен? За думите ми изречени към него.

Дали?

Надали.