Не, това не е моя свят.

Тази кал, в която ме набутаха, не е моето място.

Тези уговорки под масата. Тези безпринципни решения не могат да се свързват с мен.

Не мога да свикна с този свят.

Наречете ме глупачка. Все ще е по-добре от човек, който взима подкупи.

Не искам да живея с това.

Не искам да се докосвам до това.

Искам си моя свят, в който постъпвам по правилата. В, който да можеш и знаеш как да направиш нещо е единствения критерий, по който бих те избрала за дадена работа.

Искам да запазя илюзията, че нещата имат смисъл.

Че в работата си хората постъпват по съвест и милеят за нещата да се случат по правилния начин.

Че и в работата си на хората им пука какво оставят след себе си.

Искам си моята заблудена представа за правилно и грешно.

Не искам да участвам в тази кална игра по вашите правила.

Знам, че всяка промяна започва от самия теб, затова опитах с всички средства да излезе всичко наяве.

Провалих се.

Като резултат ми се изясниха още повече нещата, от което стана по-зле.

Господи, това не е моя свят...