Ще си взема боклучивата обич и ще я използвам за себе си.

Ще се уважавам и обичам повече.

Ще си взема боклучивата подкрепа и ще я дам на някого, който ще я заслужава, който ще оцени колко ми е скъп.

Ще подкрепям хората само дотогава, докато заслужават. Ако сами не искат да бъдат подкрепяни няма да хвърлям силите си за тях.

Ще си взема боклучивите идеи и ще ги реализирам с някой, който иска да върви редом с мен. Който иска да гледаме заедно напред.

Ще си взема боклучивото разбиране и няма да правя повече компромиси за хора, за които моите жестове не означават нищо.

Ще си взема боклучивото търпение и ще го изхвърля на бунището. То ме кара да отлагам неизбежния край и само ме скапва.

Ще си взема боклучивия опит и ще му кажа да върви по дяволите, защото дори и той не може да ме спаси от вярата ми в погрешните хора.

Ще си взема боклучивата усмивка и ще я заключа някъде надалеч. Защото се появява на устните ми без да съм я искала, когато видя Неподходящия.

Ще си взема боклучивата душичка и ще я помоля на колене да спре да страда за този, който не го заслужава. Много отдавна не го заслужава. 

Ще я умолявам до изнемога да не се пилее за нищо, да не страда, да не плаче.

Те всичките може да са боклучиви, но са мои. Това имам. Това мога.

И, ако за някого това е боклук, за мен е всичко. Каквото - такова.