Днес

Има ли смисъл? Когато няма посока, няма път, няма дори пътека. 

Има ли надежда? Когато няма никой и нищо.

Има ли вяра? Когато не виждаш смисъла от утре.

И що за живот е това, когато няма любов?