Простете

Простете! 

За всичко, което съм казала и направила и то ви е наранило. Не съм искала това.

За това, че не можах да покажа достатъчно ясно любовта си и изгубих. Мислех си, че поглеждайки  в очите ми  всичко е ясно.

За това, че много пъти не чувах какво ми говорите. Просто оглушавах от болка...

За това, че не винаги бях готова да ви изслушам и помогна. Била съм заета с болката в душата си.

Простете! 

Аз ви прощавам. Не искам да продължа пътя си с натрупаното огорчение. То ми тежи и ме спъва. Вие сте това, което сте. И ви обичам въпреки това...

Простено да ви е!